Copyright.cz

Dvořákův betlém [ Betlém ]

Pohyblivý betlém pana Dvořáka z 20. století je jednou z nejvýznamějších historických památek ve Vladislavi. Celý je vyřezáván ze dřeva včetně jeho převodů a spojů. Vzhledem k nedozírné historické hodnotě, jeho velké náročnosti na údržbu a pracnost oprav, není tento betlém přístupný veřejnosti. Je nutné akceptovat toto přání pana Dvořáka, aby byl betlém zachován pro další generace a nedošlo k jeho poškození neustálým spouštěním a pohybem dřevěných převodů.

Betlém si lze prohlédnout z kroniky ve Vladislavi, kde je popsána i jeho historie.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecvladislav.cz
Typ záznamu: Betlém
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 24.08.2004 v 12:23 hodin