Návrat na hlavní stranu

Lidový kroj na Vsetínsku

Publikace Evy Urbachové "Lidový kroj na Vsetínsku"

Anotace: V roce 1980 vydalo Okresní vlastivědné muzeum ve Vsetíně odbornou publikaci etnografky Evy Urbachové "Lidový kroj na Vsetínsku", shrnující výsledky jejího dosavadního terénního průzkumu a kompletního zpracování muzejního sbírkového fondu národopisného textilu. Do té doby to byla jediná publikace zaměřená na výzkum lidového oděvu na Vsetínsku, zabývající se nejen jednotlivými součástmi mužského, ženského a dětského tradičního lidového kroje, ale také materiálem, z něhož byl vyroben, technologií výroby, jeho využíváním v minulosti i současnosti a jeho rozšířením podle krojových okrsků. S komentářem uváděla rovněž prameny ke studiu lidových krojů na Vsetínsku. Publikaci lektorovala PhDr. M. Ludvíková, CSc.
Publikace o 58 stranách byla tištěna na křídovém papíře a obrazovou dokumentací v černobílém provedení a barevnou obálkou z měkkého kartonu. Byla vydána v nákladu 500 ks. V současné době je celý náklad 1. vydání vyprodán, přesto je publikace žádána návštěvníky muzea i stávajícími folklorními soubory.
Z tohoto důvodu Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně vydalo v r. 2004 druhé, rozšířené a graficky bohatší vydání této publikace v knižní vazbě, jako hodnotný příspěvek k muzejním výročím - 120 let muzea ve Valašském Meziříčí, 80 let muzea ve Vsetíně, 40 let společné práce a rovněž k významnému životnímu jubileu autorky Evy Urbachové (nar. 2. 9. 1924). Aktualizovaná publikace je nově opatřena medailonem autorky, významné muzejní pracovnice, a dovětkem místopředsedkyně České národopisné společnosti Mgr. Jiřiny Veselské.

Résumé Vsetínsko, území na východní Moravě až u hranice se Slovenskem je hornatou oblastí s bohatstvím lesů, málo úrodnou půdou a tvrdšími klimatickými poměry. Od nejstarších dob zde lidé bojovali s tvrdšími životními podmínkami než v oblastech rovinatých.
V oděvu vyžadovaly tyto poměry využití všech dostupných místních surovin - lnu, v malé míře i konopí, ovčí vlny a kůže, které poskytoval rozšířený chov ovcí.
Až do 2. poloviny 19. století se tyto přírodní materiály na Vsetínsku ručně zpracovávaly: tkaním na stavech na plátno silnější na všední, tenké na sváteční součásti oděvu, ovčí vlna se na vesnicích tkala na hrubé sukno - "huňu" na kalhoty, kabáty, ponožky a papuče přírodních barev, ve městě vyráběli soukeníci jemné barvené sukno, z něhož se šily ženské živůtky, mužské vesty, sváteční kalhoty a kabáty. Nejstarším druhem obuvi byly krpce šité podomácku z jednoho kusu kůže, nákladnější vysoké kožené boty a ženské střevíce s podpatkem vyráběli vyučení ševci. Bavlna pronikla do oděvních součástí až kolem r. 1830.
Ve vyšívání součástí převažovala barva modrá, v technice se uplatnil steh křížkový i plochý.Svatební kroj byl většinou nově pořizován a doplněn o obřadní součásti, z nichž nejvýznamnější byla hedvábím vyšívaná plachta, kterou dostávala nevěsta k svatbě. Od svatby měla pak žena jinou úpravu vlasů a nezbytný čepec.
Zvláštností je v obci Nový Hrozenkov místním vzdělaným sedlákem Jožou Országem Vraneckým začátkem 20. století uměle vytvořený kroj pestřejší, s bohatě vyšívanými součástmi u kroje mužského a hlavně ženského, podle tvůrce zvaný "orsácký". Proniknutí levnějších textilních materiálů tovární výroby, časté migrace na sezónní práce do úrodných oblastí Rakouska, začátky průmyslu na Vsetíně, snaha o napodobení oděvu městského způsobily zánik tradičního lidového oděvu z přírodních materiálů do konce 19. století.
Dnes oblékají tento rekonstruovaný kroj početné soubory lidových písní a tanců z oblasti Vsetínska, ojediněle i mimo Valašsko.

Publikace Evy Urbachové "Lidový kroj na Vsetínsku" o 84 stranách byla vydána v prosinci 2004 Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně jako 2. rozšířené a upravené vydání u příležitosti významného životního jubilea autorky.
Spoluvydavatelé: Krajský úřad ve Zlíně a FOS ČR.
Sponzoři: Město Vsetín, TES Vsetín, s.r.o., Jiří Sloupenský - TG TISK s.r.o. Lanškroun a Břetislav Dadák.
K zakoupení mimo vybraná knihkupectví v pokladně Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně, Horní nám. 2, 755 01 Vsetín, za cenu 100,- Kč, objednávky: paní J. Nováková, tel.č. 571 411 690, e-mail: novakova@muzeumvalassko.cz  

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.muzeumvalassko.cz

Typ záznamu: Lidové oblečení - kroj
AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 23.03.2011 v 11:20 hodin

Copyright 1998-2020 © Luděk Šorm