Copyright.cz

Průvodce a fotograf krajiny Bílých Karpat [ Průvodcovské služby ]

MAS Bojkovsko
Překvapení pro nejcitlivější pozorovatele přírody
Zajišťujeme :

- průvodcovské služby krajinou Bílých Karpat, terénní exkurze, poznávání flory a fauny, fotografování v přírodě

- praktické kursy fotografování v přírodě pro jednotlivce a malé skupiny

- přednášky, besedy s diaprojekcí a powerpoint prezentací v tématech životní prostředí, ochrana přírody, entomologie, biologická ochrana rostlin pro mládež i dospělé

- management zvláště chráněných území

- krátké expedice terénním landroverem pro zájemce o přírodu a fotografii

- výstavy fotografií krajiny a přírody, prodej autorských fotografií příroda, krajina, architektura Česká republika a svět ve zvětšeninách i na CD nosičích

- akce připravujeme pro odborníky, státní správu, studenty, tisk a televizi, zahraniční návštěvy, přírodovědné kroužky, ale i pro mimořádné zájemce z řad rodin s dětmi

Kontakt :

RNDr. Lubomír Pospěch
688 01 Uh. Brod, Na Láně 1989
tel/fax : 572 634533
mob. : 777 173636
e-mail : lpospech@yahoo.com

!!! Desítky fotografií ve fotogaleriích pod následujícím snímkem postupně doplňujeme nebo navštivte :
www.wolfy.webnode.cz
www.photographypospech.com
Průvodce a fotograf krajiny Bílých Karpat
Fotografická práce na Krátkovském potoku

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Lubomír Pospěch. (sam. biolog) org. 56, 25.01.2009 v 16:13 hodin