Copyright.cz

Region Poodří [ Svazek měst a obcí ]

Region Poodří se nachází v severní části Moravské brány. Přirozenou osou celého území je údolní niva řeky Odry. Region Poodří vznikl jako sdružení 21 obcí, které společně usilují o zvelebení území v blízkosti řeky Odry. Na rozloze 253 km2 tvoří oblast se zachovalým životním prostředím a četnými kulturními památkami. Území je protkáno turistickými trasami a prochází tudy také mnoho cyklotras.

Základní kámen ke vzniku mikroregionu okresu Nový Jičín byl položen již v měsíci lednu 1999. V tomto období vznikla iniciativa obcí Pustějova a Bílova, která vyvrcholila dohodou a vytvořením volného sdružení sousedících obcí a to Bartošovic, Bílova, Hladkých Životic, Kujav a Pustějova. Sdružení obcí v měsíci únoru se společně zapojilo do Programu obnovy venkova a požádalo o dotaci na zpracování integrovaného projektu venkovského mikroregionu.
Obcím ve sdružení byla dotace přidělena, ale s odstupem doby došlo k posunu a k novým skutečnostem v problematice vzniku a činnosti venkovských mikroregionů. S ohledem na nové poznatky byly sdružením osloveny další obce v zájmovém území povodí řeky Odry.
Dne 5. srpna 1999 na ustavující schůzi zájmového sdružení obcí Albrechtiček, Bartošovic, Bílova, Hladkých Životic, Kujav, Kunína, Petřvaldu, Pustějova a Suchdolu nad Odrou byl založen REGION POODŘÍ za účelem ochrany zájmů členů a vytváření strategických rozvojových plánů, včetně jejich realizace.
Vzhledem k potřebě posílení stávajícího mikroregionu a zájmů dalších obcí o vstup do sdružení byly dne 27. září 1999 na 3. zasedání shromáždění starostů REGIONU POODŘÍ přijaty další obce zájmového území a to obce Bernartice nad Odrou, Bravantice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Mankovice, Sedlnice, Velké Albrechtice a Vražné.

Dnem 20. 6. 2002 přistupují do Regionu Poodří další obce - Mošnov, Skotnice a Šenov u Nového Jičína. K 31. 12. 2002 sdružuje svazek 21 obcí, zaujímá rozlohu 282 km2 a má celkem 20450 obyvatel.
Předsedou sdružení byla zvolena MVDr. Kateřina Křenková, starostka obce Bartošovic, a uvolněným místopředsedou a manažerem ing. Oldřich Usvald. 23. srpna 1999 byl REGION POODŘÍ zapsán do Registru sdružení vedeného u Okresního úřadu Nový Jičín. Sídlem sdružení je zámek Bartošovice, kde se nachází Turistické informační centrum a kancelář svazku.

PROVOZNÍ DOBA:

od 01.01.2010

Pondělí: 07:30 - 16:00
Úterý: 07:30 - 16:00
Středa: 07:30 - 16:00
Čtvrtek: 07:30 - 16:00
Pátek: 07:30 - 16:00
Sobota: 09:30 - 15:00
Neděle: 09:30 - 15:00

Polední přestávka od 12:00 - 12:30 hod.

Provozní doba o víkendech a svátcích pouze od 1. 5. - 31. 10.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.regionpoodri.cz
Typ záznamu: Svazek měst a obcí
AKTUALIZACE: Vladimír Petřvalský (Obecní úřad Bartošovice) org. 56, 05.01.2012 v 13:05 hodin