Copyright.cz

3.5. Byzantská hudební kultura

Byzantské císařství (ve východní části římské říše) - kolébka bohoslužebného zpěvu řeckého křesťanství. Druhy byzantského zpěvu:
  • troparia (4.stol.) - krátké verše vsunuté mezi verše žalmů
  • kontakia (od 6.stol.) - velký počet veršů
  • kánony (od 8.stol.) - skládaly se z 9 ód (zvl.Jan z Damašku)
Velmi oblíbené tzv. hymny (zhudebněné lyrické části Bible). Středisky zpěvu kláštery (např. na hoře Athos), odkud se šíří k ostatním národům, zvláště k východním a jižním Slovanům.