Copyright.cz

7.2. Cesty k rozbití nadvlády dur a moll

K rozbití nadvlády dur a moll vedly:
  • Kadence T-S-D-T obohacována o vedlejší harmonie, tónové skoky, klamné spoje - tím cílová tónina soustavně oddalována a narušována.
  • Snaha osvobodit akord od jednoznačné tonální funkční závislosti a uplatnit možnost spojit každý akord s každým (objevuje se už u Mozarta ve Smyčc. Kvartetu B dur K.589 ve 3.větě, převaha chromatiky nad diatonikou občas u R.Schumanna, F.Choppina, F.Liszta a zvláště u R.Wagnera).
  • Možnost chápat stavbu akordů jinak než po terciích, např. po kvartách (F.Liszt, Mefistův valčík) - kvartové myšlení začíná být uvědoměle používáno. (Impresionismus, Schónberg, Skrjabin).